System faktoringowy eFaktoring.

07.05.2020

System faktoringowy eFaktoring.

eFaktoring to system faktoringowy zapewniający pełną automatyzację procesów w obrębie wszystkich dostępnych na rynku produktów faktoringowych, m.in. :

  • faktoringu niepełnego
  • faktoringu pełnego
  • faktoringu odwrotnego
  • faktoringu ubezpieczonego
  • mikrofaktoringu
  • zarządzania wierzytelnościami
  • dyskonta.

Najnowsza wersja systemu została dostosowana do aktualnie obowiązujących wymagań – zarówno od strony biznesowej (m.in. moduł mikrofaktoringu, zaawansowany

matchingu faktur, pełna parametryzacja na kilku poziomach od całego systemu poprzez umowy, grupy aż po pojedynczego kontrahenta), jak i regulacyjnej (wymogi dotyczące split payment, obsługa White List, nowe raporty, obsługa plików JPK).

eFaktoringR to rozwiązanie dla firm, które poszukują elastycznego, sprawdzonego w szeregu wdrożeń systemu do obsługi swoich produktów.
Proces wdrożenia opiera się na konfiguracji zestawu gotowych modułów podstawowych, dających w pełni funkcjonalną bazę do obsługi procesów faktoringowych. W zależności od potrzeb istnieje także możliwość poszerzenia zakresu wdrożenia o moduły obsługujące proces sprzedaży faktoringu, moduł Centralnej Kartoteki Klienta oraz zaawansowane narzędzie raportowe.

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów i rynku rozbudowaliśmy system o moduł mikrofaktoringowy.

Moduł faktoringowy w systemie eFaktoring pozwala na zaoferowanie wybranym Klientom szybkiej i całkowicie elektronicznej usługi skupu ich faktur.

Zarówno nowi Klienci (po zarejestrowaniu swojego konta i jego weryfikacji), jak i dotychczasowi, korzystają z przyznanego im limitu środków przeznaczonego na finansowanie faktur online. Klienci dodają za pośrednictwem komputera lub telefonu/tabletu zdjęcie, skan lub pliku PDF z wystawioną przez siebie fakturą. Faktura ta jest weryfikowana i analizowana w trybie online, a po maksymalnie 30 minutach środki wypłacane są na rachunek Klienta.
Finalnie, w terminie płatności wskazanym na fakturze, rachunek Klienta obciążany jest automatycznie kwotą wymaganą faktury.
Prowizja za usługę może być pobrana w dowolnym momencie, np. przy dokonywanym skupie (w momencie wypłaty kwota pomniejszana jest o ustaloną prowizję).

Search.